Trước vụ việc Formosa nhập hàng trăm tấn chất thải cực độc từ Trung Quốc vào VN và trước kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh cho phép Formosa xả thải ra sông Quyền trước khi chảy ra biển nói là để "dễ dàng kiểm soát", ngày 18/09/2016 người dân Tây Yên, Dũ Yên xuống đường quyết sống chết để bảo vệ sông Quyền.
Với các khẩu hiệu bảo vệ sông Quyền, trả lại biển sạch, yêu cầu khởi tố và đóng cửa Formosa, người dân Dũ Yên Kỳ Thịnh tiếp tục xuống đường nói lên nguyện vọng của mình, với nhiều biểu ngữ mang thông điệp song ngữ Anh – Việt rất rõ ràng như:
– Bảo vệ sông Quyền là bảo vệ sự sống!
– "We pledge to fight for SONG QUYEN until our last breath ! "
– Đấu tranh cho sông Quyền đến hơi thở cuối cùng
"Protecting SONG QUYEN is protecting our lives" – 
– Bảo vệ sông Quyền là bảo vệ cuộc sống của chúng ta!
"Stop! releasing toxic wastes in our precious water"
"Stop! releasing toxic wastes in our precious SONG QUYEN ! "
Formosa get out of VIET NAM
– Formosa cút khỏi Việt Nam!
– Thải chất độc ra biển là tội ác!

發表評論