XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH NGÀY 30/4: ĐẤU TRANH CHO QUYỀN LỢI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀI LOAN

0
33

HIỆP HỘI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI DI DÂN TẠI ĐÀI LOAN (MENT) VÀ VĂN PHÒNG TRỢ GIÚP CÔNG NHÂN VÀ CÔ DÂU VIỆT NAM TỔ CHỨC MỘT CUỘC BIỂU TÌNH ĐẤU TRANH CHO QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀI LOAN XIN MỜI QUÝ ANH CHỊ EM LAO ĐỘNG ĐẾN ĐỂ CÙNG THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI.

THỜI GIAN TỔ CHỨC: NGÀY CHỦ NHẬT 30/4 LÚC 13:00.
TẬP TRUNG TẠI BỘ LAO ĐỘNG VÀ KẾT THÚC TẠI PHỦ TỔNG THỐNG

NỘI DUNG:

1. HUỶ BỎ MÔI GIỚI TƯ NHÂN
2. TỰ DO ĐỔI CHỦ
3. PHẢN ĐỐI THỊ TRƯỜNG HOÁ HỆ THỐNG CHĂM SÓC DÀI HẠN. PHẢI BAO GỒM CÔNG NHAN GIÚP VIỆC NHÀ VÀO HỆ THỐNG PHỤC VỤ HỖ TRỢ & PHẢN ĐỐI THỊ TRƯỜNG HOÁ CHĂM SÓC DÀI HẠN. LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC NHÀ PHẢI ĐƯỢC LUẬT PHÁP BẢO VỆ

HÃY CÙNG ĐẾN THAM GIA ĐỂ ĐÒI HỎI QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CHO MÌNH NÀO CÁC BẠN!!!!

發表評論