TRỢ CẤP CHO TRẺ EM – CON CÁI CỦA LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI – BỊ BỎ RƠI

0
156

Viện Lập Pháp có cuộc họp với Bộ Lao động để thảo luận làm thế nào để trợ cấp cho những trẻ em bị bỏ rơi là con cái của lao động nước ngoài tại Đài Loan và các quá trình nuôi dưỡng chúng.

Bộ trưởng Bộ Lao động Lin Mei-chu (Lin Mei-chu) phủ nhận tin đồn rằng Bộ Lao động cung cấp 2 tỷ Đài tệ trợ cấp cho trẻ mồ côi không có quốc tịch Đài Loan. Cô làm rõ rằng Bộ cam kết trợ cấp nhân đạo trong đó bao gồm cung cấp nhân viên chăm sóc không có quốc tịch Đài Loan và hỗ trợ quốc tịch cho các đứa trẻ này.

Năm nay có 45 trẻ em đăng ký được Bộ Lao động hỗ trợ. Bộ Lao động cung cấp 17.500 Đài tệ trợ cấp/tháng/trẻ. Các khoản trợ cấp mới sẽ có hiệu lực từ 01 tháng 6 năm nay.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi, các khoản trợ cấp những đứa trẻ này nhận được sẽ được sử dụng giúp các em tái định cư trong xã hội, bao gồm việc các em dưới 3 tháng tuổi được nhận nuôi.

Khoảng 700 trẻ em không phải quốc tịch Đài Loan được sinh ra ở Đài Loan mỗi năm. Hoàn cảnh gia đình các trẻ em bị bỏ rơi dao động khá nhiều và đôi khi việc bỏ rơi chỉ là tạm thời. Bộ Ngoại giao đặc biệt chú trọng việc kết nối lại với gia đình các em.

Theo Điều 9 của Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC), trong đó nêu rằng trẻ em không nên bị tách khỏi cha mẹ, sự nhận biết cha mẹ, nếu có thể, hồ sơ nên được lưu giữ lại.

Sở Y tế và Phúc lợi nói rằng trong số 215 trường hợp bị bỏ rơi đã đăng ký trong năm nay, họ đã đăng ký hộ khẩu cho 92 trẻ em và 45 trẻ sẽ nhận được trợ cấp đầy đủ.

發表評論