Những số điện thoại cần thiết cho người lao động nước ngoài tại Đài Loan

0
3218

1. Đường Dây Nóng Của Bộ Lao Động Phục Vụ 24/24: 1955

2. Cảnh sát: 110

3. Xe cấp cứu/ cứu hỏa: 119

4. Số khẩn cấp khi bị quấy rồi tình dục, bị đánh hoặc bạo lực gia đình: 113

5. Văn Phòng Phục Vụ của Bộ Lao Động Tại Sân Bay Đào Viên:

– Tiếng Việt: 0800 – 017858

– Tếng Anh: 03-3989002 ; 03- 3988976

– Tiếng Indonesia: 0800- 885958

– Tiếng Thái: 0800- 885995

6. Văn Phòng Kinh Tế Văn Hóa Việt Nam Tại Đài Bắc (台北越南經濟文化辦事處)

    Địa chỉ: Số 65, Tầng 3, Đường Tùng Giang ( 台北市松江路65號3樓 )

    Điện thoại:: (02) 25043477  /    (02)25166626

7. Các Tổ Chức Phi Chính Phủ Công Giáo Giúp Đỡ Công Nhân Nước Ngoài Khác:

– Đài Bắc:

  • Nhóm Quan Tâm Công Nhân Nước Ngoài (MWCD) (02) 2389-5247

  • Hiệp Hội Công Nhân Quốc Tế Đài Loan (TIWA) (02) 2595-685

– Đào Viên

  • Văn phòng Trợ giúp Công nhân và Cô dâu Việt Nam (VMWBO)

Địa chỉ: 116 Zhong Hua Rd., Bade City 334  (334八德市中華路116號)

Điện thoại: 03-2170 468, Fax (03) 379- 8171

Giờ phục vụ: Từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều các ngày trong tuần.

Email: vmwbo.com@gmail.com

Website: www.vmwbo.com

– Trung Li:

  • Trung tâm Công nhân Hi vọng (HWC)

Địa chỉ: 3F, 65 Chang-Chiang Rd., Chungli City 320 (320中壢市長江路65號3樓)

Điện thoại: (03) 425-5416; (03) 422- 7075; Fax: (03) 427-1092

Giờ phục vụ: Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều hàng ngày.

Email: hwc.hope@gmail.com

Website: www.tw.migraĐT-workers.org

– Tân Trúc:

  • Trung tâm Phục vụ Lao động và Cô dâu – Giáo phận Tân Trúc (HMISC)

Địa chỉ: 81 Shuei Yuan St..Hsinchu City 30069 (30069新竹市水源街81號)

Điện thoại: (03) 573-5375; (03) 573-5387; Fax: (03) 573- 5377

Giờ phục vụ: Từ thứ 2 đến thứ 6: Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều. Chủ nhật: Từ 1 giờ chiều đến 5 giờ 30 phút chiều. Email: hmisc_tw@yahoo.com

 

發表評論