Lương căn bản sẽ tăng vào năm 2018!!!!

0
1284

Vào ngày 18/8 vừa qua, Bộ Lao động đã mở một cuộc họp gần 7 giờ đồng hồ để xem xét mức lương căn bản vào năm tới 2018. Kết quả cuộc họp là lương căn bản sẽ được điều chỉnh tăng lên thành 22,000 đài tệ, biên độ 4.72%, 140 đài tệ/ giờ, tăng 5.26%, ước tính có tác động đến hơn 210 triệu người.

Luật lao động căn bản quy định rằng lương căn bản của lao động không ít hơn mức lương căn bản, và người vi phạm sẽ bị phạt từ 20 ngàn đài tệ đến 1 triệu đài tệ, và có thể bị thu hẹp quy mô kinh doanh, nếu việc vi phạm càng tăng thì mức phạt có thể lên đến 1.5 triệu đài tệ.

Từ tháng 10 năm ngoái, lương căn bản khoảng 120 đài tệ/giờ đến 126 đài tệ/giờ, bắt đầu từ tháng 1 năm nay, lương căn bản hàng tháng tăng từ 20.000 đài tệ đến 21.009 đài tệ, tương đương 133 đài tệ/ giờ.

Hiện tại, hơn 2 triệu người nhận lương căn bản, bao gồm 1,25 triệu người lao động địa phương, 400 ngàn người lao động theo thời gian, thêm vào đó, lao động nước ngoài các cơ quan xí nghiệp và khán hộ công tại các cơ quan phúc lợi xã hội với tổng số là 425 ngàn người.

Ủy ban xem xét lương căn bản bao gồm 21 thành viên, 7 thành viên thuộc các tổ chức của chủ thuê, 7 thành viên thuộc tổ chức lao động, 4 chuyên gia và 3 đại diện chính phủ. Mỗi quý 3 hằng năm Ủy ban sẽ họp, và Bộ Lao động sẽ, cùng với các điều khoản về lương căn bản, tổ chức một cuộc họp nhóm mỗi 3 tháng, mời đại diện lao động, chủ thuê, học giả và chính trị gia đến bàn thảo tình hình kinh tế hiện tại và chính sách lương căn bản mới.

 

發表評論