Hệ thống tra cứu chủ lao động phạm pháp của Tân Bắc chính thức đưa vào hoạt động

0
489

Cục Lao Động Tân bắc tuyên bố “Hệ thống tra cứu chủ lao động phạm pháp” được chính thức đưa vào sử dụng ngày 5 tháng 9. Thông qua trang web trực tuyến người lao động có thể tra cứu và tìm hiểu người chủ nào đã từng vi phạm pháp luật lao động, đồng thời còn tạo điều kiện cho người lao động theo dõi tình hình thay đổi của chủ sử dụng lao động sau khi phạm pháp.

Trưởng Kiểm sát Lao động Hồ Hoa Thái cho biết: Hệ thống tra cứu này có phần tương đồng với Google. Người lao động có thể dùng tên đơn vị đang công tác kiểm tra toàn bộ hành vi phạm pháp của chủ sử dụng lao động, cũng như giám sát chủ lao động có thực hiện hành vi cải thiện sau phạm pháp hay không”.

Cục Lao động cho biết thêm, sau khi hệ thống tra cứu nào được đưa vào sử dụng, người dân có thể lên mạng tìm “ Đám mây lao động Tân Bắc” (tiếng Trung là 新北勞動雲), hoặc tìm mã QR Code trên điện thoại hay máy tính bảng, hoặc trực tiếp đăng nhập vào trang web ilabor tại địa chỉ http://ilabor.ntpc.gov.tw/ và tìm kiếm Hệ thống tra cứu chủ lao động phạm pháp (tiếng Trung là 違法雇主查詢), hoặc tìm kiếm nhanh và chính xác nhất tại Hệ thống Kiếm tra Lao động GO ( tiếng Trung là 勞動檢查立即GO).

Hệ thống tra cứu này hiện tại lưu giữ khoảng 3.368 dữ liệu vi phạm pháp luật lao động từ tháng 7/2013 đến nay; 26 dữ liệu vi phạm luật bình đẳng giới từ năm 2015 đến nay. Hẹ thống này hoan nghênh người lao động tố cáo những chủ lao động trái pháp luật.

Người viết: Vương Mân Du – Phòng Thanh tra Lao động 22600050 #303

 

發表評論