Điều chỉnh Luật Dịch Vụ Việc Làm để tăng cường sự bảo hộ cho người lao động di dân

0
231

Bộ Lao Động Đài Loan cho biết họ sẽ điều chỉnh Luật Dịch Vụ Việc Làm để tăng cường sự bảo hộ cho người lao động di dân.

Hsueh Chien-chung (薛鑑忠), nhân viên của Bộ phận Quản lý Nhân lực Xuyên Biên giới – Bộ Lao Động, qua một cuộc phỏng vấn trên điện thoại cho biết rằng mức phạt khi thuê mướn lao động bất hợp pháp gần đây được tính theo từng trường hợp, tuy nhiên trong tương lai nó sẽ được tính dựa trên số lượng người lao động bất hợp pháp được thuê mướn.

Ông cho biết, lúc trước mức phạt sẽ áp dụng từ NT$150,000 (US$4,985) và NT$750,000 (US$24,925) không quan trọng là thuê 1 hay 10 lao động nước ngoài bất hợp pháp. Sau khi luật điều chỉnh được áp dụng, mức phạt sẽ được nhân đôi theo số lượng lao động nước ngoài bất hợp pháp.

Ông Hsueh cho ví dụ: nếu một chủ thuê thuê 20 lao động nước ngoài bất hợp pháp, mức phạt sẽ từ NT$300,000 và NT$1.5 triệu.

Hsueh nói rằng sẽ có những quy định không cho phép người chủ thuê tịch thu thẻ cư trú và hộ chiếu của người lao động nước ngoài. Nếu không có lý do chính đáng, chủ thuê sẽ bị phạt NT$60,000-NT$300,000 và bị cấm thuê mướn lao động nước ngoài.

Thêm vào đó, người này còn nói rằng nếu môi giới lao động bị phát hiện lạm dụng tình dục hoặc có liên quan đến vấn đề buôn bán lao động nước ngoài, mức phạt từ NT$300,000-NT$1.5 triệu và cá nhân đó sẽ bị cấm làm môi giới lao động.

Nếu chủ thuê hoặc người được chăm sóc bị phát hiện có hành vi lạm dụng tình dục hoặc buôn bán lao động nước ngoài, họ sẽ không còn khả năng thuê loại lao động này 2 đến 5 năm, và lặp lại hành vi này thì sẽ bị cấm mãi mãi.

Trong trường hợp môi giới lao động bị phát hiện hành vi lạm dụng của chủ thuê mà không khai báo với cơ quan có trách nhiệm trong vòng 24 giờ, họ sẽ bị phạt NT$60,000-NT$300,000.

發表評論