Biểu Tình Họp Báo Ủng Hộ Quốc Hội Đài Loan Bỏ Quy Định “3 Năm Xuất Cảnh 1 Ngày”: Chống Môi Giới “Lột Da, Lóc Xương” Lao Động Di Dân

0
137

Sau cuộc biểu tình quy tụ nhiều ngàn công nhân di dân của các quốc gia Phi, Thái, Indo, Đài Loan và Việt Nam ngày 2/10/2016 vừa qua, tạo nên sức mạnh, tiếng vang trên thế giới và tại Đài Loan. Quốc Hội Đài Loan đã không thể tiếp tục "làm ngơ" trước thảm trạng người lao động di dân bị môi giới bóc lột.

Ngày mai 21/10/2017 Quốc Hội Đài Loan sẽ đưa đề án này vào nghị trình "3 Năm Xuất Cảnh 1 Ngày". Đề án này được xếp hàng thứ 3 sau các đề án thảo luận khác. Nếu các đề án thảo luận khác không bị thảo luận trễ, khả năng thông qua lần 2 và 3 có thể xảy ra. Khi điều Quy Định này trong điều 52 Luật Giao Dịch được thông qua, Quy Định này sẽ được hủy bỏ toàn diện.

125353

Theo thông tin chúng ta có được, môi giới cũng đã huy động lực lượng của họ đến để làm áp lực Quốc Hội không thông qua.

Để ủng hộ các vị dân biểu trong đảng Dân Tiến ()đã đưa đề án hủy bỏ "3 Năm Xuất Cảnh 1 Ngày" và các vị dân biểu khác thuộc 2 đảng Sức Mạnh Thời Đại () và Quốc Dân Đảng, công nhân lao động di dân các quốc gia chúng ta cần có mặt đông đảo để tạo sức mạnh và làm áp lực.

Vì là ngày thường thứ Sáu và thời gian cấp bách, việc huy động lao động thiếu thuận lợi. Chúng ta cần hy sinh và cố gắng. Vì vậy cha kêu gọi anh chị em công nhân lao động người lao động Việt Nam tại Đài Loan ngày mai xin phép chủ nghỉ 1 ngày để tham gia cuộc biểu tình rất có ý nghĩa và quan trọng ngày mai. Những ai có ngày nghỉ ngày mai mà đã có hẹn, cha kêu gọi anh chị em tạm hoãn cuộc hẹn hay dời cuộc hẹn qua 1 ngày khác để đến tham gia thật đông đủ buổi biểu tình ngày mai.

Địa điểm: Cổng chính tòa nhà Quốc Hội Đài Loan

Địa chỉ: Số 1, Zhongshan South Rd, Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan 100

            (台北市中正區中山南路1號)

Thời gian: 09:30 Tập trung. 10:00 bắt đầu biểu tình họp báo

* Các bạn tập trung tại Đại Sảnh của ga xe lửa Đài Bắc lúc 09:15 sáng. Ở đó sẽ có các tình nguyện viên hướng dẫn các bạn đến địa điểm biểu tình họp báo explanation.  

發表評論