BẢN LÊN TIẾNG VỀ VIỆC HỦY BỎ QUY ĐỊNH “3 NĂM XUẤT CẢNH 1 NGÀY” CỦA LIÊN MINH GIA TĂNG SỨC MẠNH LAO ĐỘNG DI DÂN TẠI ĐÀI LOAN NGÀY 21.10.2016

0
177

CON NGƯỜI ƯU TIÊN HƠN LỢI NHUẬN

Lập Trường Của Liên Minh Gia Tăng Sức Mạnh Lao Động Di Dân tại Đài Loan (MENT) liên quan đến việc Quốc Hội Đài Loan hủy bỏ quy định "3 năm xuất cảnh 1 ngày" Điều 52 Luật Giao Dịch Việc Làm vào ngày 21/10/2016. Trưa ngày 21/10/2016, Viện Lập Pháp đã hoàn thành sửa đổi quy định "3 năm xuất cảnh 1 ngày" của Điều 52 Luật Giao Dịch Việc Làm, Liên Minh Gia Tăng Sức Mạnh Lao Động Di Dân tại Đài Loan xin đặc biệt thanh minh những điều sau đây:

■ Khẳng định các đảng phái đồng lòng thông qua sửa luật 1. Chúng tôi khẳng định và đánh giá cao việc các dân biểu thuộc các đảng phái trong Quốc Hội, đã vượt qua lợi ích nhóm, các áp lực nặng nề của phía môi giới, thông qua việc sửa đổi quy định "3 năm xuất cảnh 1 ngày". Đây là 1 việc không dể dàng. Kết quả này đã làm giảm bớt gánh nặng tiền môi giới mà người lao động di dân phải gánh chịu, việc này có liên quan đến nhân quyền, do đó, việc sửa đổi quy định này đã gia tăng hình ảnh tích cực của Đài Loan trên trường quốc tế; việc thông qua này đã mang lại lợi ích cho xã hội Đài Loan, cũng là mục tiêu mà các đảng phái đã dựa vào để chọn lựa.

■ Đài Loan cần phá vỡ hệ thống lao động nô lệ 2. Hủy bỏ quy định "3 năm xuất cảnh 1 ngày" chỉ là một phần nhỏ trong việc cải thiện hệ thống lao động nô lệ trong chính sách lao động di dân của Đài Loan, con đường cải thiện nhân quyền cho lao động di dân vẫn còn rất dài. Chế độ lao động di dân Đài Loan còn nhiều quy định mang tính lao động nô lệ có hệ thống , nó bao gồm các quy định như không được tự do thay đổi chủ sử dụng lao động, tiền môi giới quá cao, không có luật pháp để bảo vệ lao động di dân giúp việc nhà như việc họ không có ngày nghỉ phép, v.v…, chúng tôi cam kết sẽ dần phá vỡ hệ thống lao động nô lệ này ; chúng tôi mong đợi xã hội Đài Loan và các đảng phái chính trị cùng làm việc với chúng tôi để phát huy nhân quyền bảo vệ các giá trị trong nỗ lực chung.

■ Lên án nghành nghề môi giới tự xử dụng ngôn ngữ kỳ thị, che dấu sự thật về lợi ích phe nhóm 3. Lên án nghành nghề môi giới tự xử dụng ngôn ngữ kỳ thị, che dấu sự thật về lợi ích nhóm. Lên án nghành nghề môi giới trong quá trình sửa đổi quy định "3 năm xuất cảnh 1 ngày" của Điều Luật 52, đã cố ý dấu nhẹm việc thay đổi này sẽ tạo ra thất thoát về lợi nhuận rất lớn trong công việc làm ăn của họ. Thay vào đó, môi giới cố tình nhập nhằng, dùng các cách để tạo nhầm lẫn, cổ võ chủ sử dụng lao động chống lại việc sửa đổi luật. Nặng hơn nữa, môi giới xử dụng ngôn ngữ kỳ thị cực đoan để bôi nhọ lao động di dân, kích động cảm xúc xã hội Đài Loan bài ngoại lao động di dân. Vì lợi ích riêng tư của nghành nghề môi giới mà cố tình tạo ra những kích động kỳ thị tâm lý, cổ động người dân Đài Loan kỳ thị lao động di dân, bôi nhọ lao động di dân bằng những thủ đoạn như vậy, hành vi đó đáng bị lên án nặng nề.

■ Cám ơn tình tương thân tương ái của bạn bè người Đài Loan đối với lao động di dân 4. Là những người lao động đến từ phương xa, họ được sinh ra làm người, không thể vì đến từ phương xa mà họ bị đối xử không bình đẳng, không được phép hy sinh quyền lợi của lao động di dân trong các lãnh vực công việc và đời sống. Thật không may, trong khoảng thời gian hơn 20 năm qua, chế độ đối xử không thân thiện đối với lao động di dân đã được áp dụng, lao động di dân đã trở thành nô lệ lao động, tạo nên tiếng xấu ảnh hưởng đến hình ảnh Đài Loan trên trường quốc tế; nó làm cho xã hội Đài Loan dần trở nên quen thuộc với cách ứng xử với lao động di dân như nô lệ tamiflu medicine. Tuy nhiên, trong bối cảnh kỳ thị xã hội như vậy, còn có rất nhiều người Đài Loan, họ cương quyết ủng hộ sự tranh đấu đòi quyền lợi của người lao động di dân; nhất là trong giai đoạn tranh đấu đòi hỏi sửa đổi quy định "3 năm xuất cảnh 1 ngày" của Điều 52 Luật Giao Dịch Việc Làm.

Họ đã dùng hành động, lời nói nhiệt tình ủng hộ lao động di dân. Chúng tôi chân thành cám ơn những người bạn rất tốt của chúng tôi. Chúng tôi cương quyết bảo vệ cho giá trị "con người ưu tiên hơn lợi nhuận". Chúng tôi hy vọng rằng giá trị này sẽ ngày càng có nhiều người hiểu rõ và tuân thủ. Liên lạc báo chí: Trần Dung Nhu – 陳容柔(TIWA): 0982-342825 Niếp Dũng Lợi – 聶永莉(Trung Tâm Hy Vọng): 0953-558849

發表評論