Chương trình học bổng cho con cái của di công Thái Lan tại Đài Loan

0
115

Đài Loan vừa đưa ra một chương trình học bổng ưu tiên giáo dục đại học cho con cái của di công Thái Lan tại Đài Loan và cũng cho những gia đình không đủ điều kiện, Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Thái Lan cho biết.

3 suất học bổng sẽ được cấp mỗi năm. Đơn xin học bổng được nộp bắt đầu từ tháng 9. Để hợp lệ, người xin học bổng phải đang học chương trình sau đại học tại Đài Loan, văn phòng cho biết.

Học bổng là NT$160,000 (US$5,270) cho học sinh hệ tiến sĩ và NT$120,000 cho học sinh hệ thạc sĩ.

Chương trình học bổng mới này để tăng cường mối quan hệ giữa Đài Loan và Thái Lan. Đó cũng là một cách để Đài Loan thể hiện sự cảm kích cho những đóng góp của di công Thái Lan cho sự phát triển kinh tế Đài Loan.

發表評論