Hơn 100 lao động người Việt bị thất nghiệp gần 2 tháng tại đảo Kim Môn

0
92

Sau khi xem đoạn tin của đài truyền hình huyện Kim Môn liên quan đến hơn 100 lao động người Việt bị thất nghiệp gần 2 tháng không được giải quyết, Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân Cô Dâu Việt Nam cô Hope và cha Hùng đã qua đảo Kim Môn vào ngày 11/7 và 13/7/2016. Cùng đi trên máy bay có nhân viên của Quỹ HỗTrợ Pháp Lý và luật sư.

Nhân viên  Quỹ Hỗ Trợ Pháp Lý đang thu thập thông tin của người lao động

         Nhân viên Quỹ Hỗ Trợ Pháp Lý đang thu thập thông tin của người lao động

Trước đó, anh em lao động đã đến Cục Xã Hội để yêu cầu giải quyết. Những lời hứa, trợ giúp đã không được thực hiện. Sự quan tâm và hiện diện của Văn Phòng và Quỹ Hỗ Trợ Pháp Lý đã đưa cuộc đấu tranh lên một giai đoạn mới. Anh em lao động đã ký vào giấy ủy quyền và yêu cầu lương phải được tính đến ngày ký giấy chấm dứt hợp đồng. Anh em chủ trương vào Đài Loan để đổi chủ qua công xưởng và đổi cho đến khi nào có chủ mới thôi. Những yêu cầu đó đã được Văn Phòng trình bày rõ trong buổi họp, phỏng vấn trên đài truyền hình.

Văn Phòng cũng đã giúp anh em lấy lại được số tiền lao động phải trả mỗi tháng cho công ty môi giới. Đây là cách thức mà công ty môi giới tại Việt Nam đã dùng đến nay cũng được hơn 15 năm. Họ nói là cho lao động mượn, qua Đài Loan làm và sẽ trả sau. Đây là việc làm bất hợp pháp. Công ty đã phải hoàn trả lại cho lao động bị khấu trừ với tổng số tiền là $1,150,000 Đài Tệ.

Anh em đã phải đóng một số tiền môi giới rất cao cho công ty môi giới Việt Nam. Trong quá trình giải quyết khó khăn, bất công, không thấy bóng dáng của đại diện chính phủ Việt Nam.

Hiện nay đã có một số lao động được di chuyển vào Đài Loan và đã đổi được chủ vào công xưởng. Có một số anh em đang chờ đổi chủ. Nhờ vào tinh thần đấu tranh cho công bằng, anh em lao động Kim Môn đã và đang hưởng được những thành quả của mình. Họ hiện đang chờ ra tòa án, để yêu cầu công ty trả tiền lương công ty chưa trả cho công nhân trong những ngày không có việc làm.

 

發表評論