THÔNG CÁO: Về việc Nhà Cầm Quyền dùng bạo lực ngăn chặn người dân nạp đơn khởi kiện Formosa

0
52

發表評論