PHỎNG VẤN NẠN NHÂN FORMOSA ĐÀI LOAN – LỜI CẢNH BÁO CHO VIỆT NAM

0
5257

Chúng tôi tin rằng sau khi xem xong đoạn phóng sự này thì mọi người đã thấy được sự nghiêm trọng của thảm họa ô nhiễm môi trường mà Công ty Formosa Hà Tĩnh đã, đang và sẽ gây ra. Chúng ta cần có những chuẩn bị để  bảo vệ sức khỏe người dân Việt Nam và tố cáo những hành động vô trách nhiệm của Công ty Formosa Hà Tĩnh trước tòa án quốc tế.

發表評論