1000 người dân giáo xứ Đông Yên xuống đường biểu tình chặn ngang quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Con ở Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

0
268

Hôm nay ngày 14/1/2017 hơn 1000 người dân giáo xứ Đông Yên xuống đường biểu tình chặn ngang quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Con ở Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đòi nhà cầm quyền buộc Formosa phải bồi thường thiệt hại thỏa đáng. Hơn 9 tháng nay, từ khi thảm họa môi trường do Formosa gây ra, cuộc sống người dân lâm vào cảnh khốn cùng không lối thoát.

發表評論