Các trường của Đài Loan dạy các khóa học về ngôn ngữ Đông Nam Á

0
29

TAIPEI (Taiwan News) – Bộ Giáo dục Đài Loan đã có kế hoạch chính thức ra mắt các khóa học ngôn ngữ Đông Nam Á tại các trường tiểu học và trung học cơ sở vào năm 2018, nhưng các khóa học thử nghiệm lần đầu tiên được giới thiệu trong học kỳ mùa thu năm nay trong đó sách giáo khoa mới đã được đưa vào kiểm tra.

Bộ GD đã liệt kê một số ngôn ngữ Đông Nam Á như là một phần của các khóa học ngôn ngữ trong chương trình tiểu học và trung học cơ sở, với mục tiêu khuyến khích phát triển đa dạng và thúc đẩy sự đa dạng văn hoá.

Bắt đầu từ năm tới, các trường sẽ cung cấp các khóa học về các ngôn ngữ như tiếng Việt, Indonesia, Thái, Miến Điện, Khmer, Malay, và Tagalog.

Cơ quan Thông tấn Trung ương báo cáo ở cấp tiểu học, học sinh phải chọn một khóa học bằng tiếng địa phương hoặc ngôn ngữ Đông Nam Á cho mỗi học kỳ như là một phần của các khóa học bắt buộc. Đối với bậc trung học cơ sở, các khóa học tiếng Đông Nam Á sẽ là tùy chọn.

Mặc dù việc chuẩn bị sách giáo khoa vẫn chưa được hoàn thành nhưng MOE đã bắt đầu các khóa học thử nghiệm vào cuối tháng 8 để kiểm tra chất lượng của một số sách giáo khoa hoàn chỉnh với hy vọng sửa đổi và cải tiến tất cả các tài liệu giảng dạy trước khi khóa học chính thức Bộ Tài chính cho biết trong năm tới.

Bộ giáo dục cho biết, các khóa học thử nghiệm đã được giới thiệu ở 44 trường học trên cả nước, với 44 khóa học tiếng Việt, 8 khóa học tiếng Indonesia, 2 khóa học tiếng Thái và 1 khóa học cho mỗi ngôn ngữ.

發表評論