23 C
Taiwan
Thứ Sáu, Tháng Năm 26, 2017
Luật lao động

Luật lao động

QUY TRÌNH LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI MIỄN XUẤT CẢNH 1 NGÀY

Trường hợp 1: Chủ lao động và lao động không có nguyện vọng tiếp tục hợp đồng

Trường hợp 2: Chủ lao động và lao động có nguyện vọng tiếp tục hợp đồng

Trường hợp 3: Chủ lao động không tiếp tục hợp đồng với lao động hoặc lao động muốn đổi chủ mới.

Exit requirement ends for migrant workers

An amendment to the Employment Service Act, canceling the requirement for migrant workers to exit Taiwan after working for three years will come into...

Tin nóng

Xem nhiều