Tầm nhìn

0
223

Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân, Cô Dâu Việt Nam chủ trương đấu tranh chấm dứt tệ trạng buôn bán lao động và con người Việt Nam tại Đài Loan;  đòi hỏi công lý và nhân quyền cho các công nhân lao động và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan.

Phương thức hành động trực tiếp giúp đỡ, giáo dục, nâng cao kiến thức, gia tăng sức mạnh cho người lao động. Văn Phòng làm việc với các tổ chức phi chính phủ tại 3 vùng địa lý bao gồm Đài Loan, các quốc gia trên thế giới và Việt Nam.

發表評論